AB 200

San Paolo, 2015

size:
200x100 cm

 

Series: Blackflakes